Lok Satta
View guestbook
Write in guestbook
Number of entries in guestbook: 2722 Display # 
Anonymous
దేశభక్తి
May-17-2012
దేశభక్తి అంటే చల్లని ఏసీలో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని అన్నా హజారే వెబ్ సైటు విజిట్ చేయటం కాదు. దేశభక్తి అంటే మండే ఎండాకాలంలో పోలింగ్ బూత్ ముందు నిలబడి ఓటేసి రావటం.

ఎన్నికల్లో జయాపజయాలు బరిలో నిలబడే పార్టీలవి కావు. ఓట్లేసే ప్రజలవి.

ఎన్నికల ముందు హఠాత్తుగా జనం గుర్తొచ్చే పార్టీకి కాదు, గెలిచినా ఓడినా జనాన్ని మర్చిపోని పార్టీకి ఓటెయ్యండి.

అర్ధరాత్రి మందు దొరికే సర్కారుకి కాదు, మిట్టమధ్యాహ్నం మంచినీళ్ళు దొరికే సర్కారుకి ఓటెయ్యండి.

తాయిలాలు చూపెట్టే పార్టీకి కాదు, పరిష్కారాలు చూపెట్టే పార్టీకి ఓటెయ్యండి.

ప్రజలు పార్టీల తాయిలం వలలో పడే అమాయకపు చేపలు కాదు, సరైన పార్టీని ఓటు గాలంతో ఏన్నుకోగలిగిన ఘనులు.

కుర్చీ ఎక్కాక అవకాశం ఉండేది వాడికి కేవలం ఐదేళ్ళు. కుర్చీలో ఉంచే దించే అధికారం ఉంటుంది నీకు ఎప్పుడూ.

ఓట్లతో గెలిచిన పార్టీ కోసం కాదు ప్రభుత్వం. ఓట్లేసిన ప్రజల కోసం.

ఓటుకి బిర్యానీ, మందు, నోటు మొదలు చెడ్డ బేరం. ఓటుకి ఆరోగ్యం, విద్య, ఉపాధి సరైన గిట్టుబాటు.

ఓటుకి ఓటమి లేదు.

టీవీలో కనిపించే అభ్యర్ధిని కాదు, వీధిలో కనిపించే అభ్యర్ధిని ఎన్నుకోండి.

మాటల్లో చెప్పే వారిని కాదు, చేతల్లో చూపే వారిని ఎన్నుకోండి.

మీరు వేసిన వాడు ఓడిపోయినప్పుడు కాదు, మీరు వేసిన వాడు గెలిచి మిమ్మల్ని పట్టించుకోనప్పుడు మీ ఓటుకి నిజమైన ఓటమి.

ఎన్నికలు వర్గాల మధ్య పోటీ కాదు. అన్ని వర్గాలు కలిసి పాల్గొనే ప్రక్రియ.
Guest
constructive politics vs popular vs mob vs divisive based politics
May-05-2012

Sri JP Narayan garu and respected Loksatta Party Cadre

while we all know the importance of Fight Against Corruption ,we are seeing increasingly ,Team Anna seems to comment on all things about politics ,the core issue is JAN LOKPAL ,the whole country came together for the cause ,but it is painful to see ,unnecessary comments about PM and Govt ,other issues like sri Singhvi etc which are no way connected with JANLOKPAL ,Iam pained to see ,why comments have to be made on all issues ,when Fight Against Corruption is for a cause and Jan Lokpal ,I feel after JANLOKPAL is materiliased ,if they want Team Anna can enter politics and make comments ,but remaining as Civil society members ,it is not appropriate to comment on all issues which only looses the focus and goals

I feel LOKSATTA is the only party that ca achieve the JANLOKPAL bill with focus and constructive agenda

I also see ,new increasingly polarised ,divisive mob based politics and opinion gathering ,I hope with a stronger opposition we will see more constructive politics ,but we are seeing more Divisive politics and popular politics

 It is also disturbing to see senior BJP leadership at NEW DELHI has chosen to remain silent ,maybe BJP will access power in 2014,but a day will come same politics will encircle it as well

Sri Advanjis respects late Dr JP Narayan of Bihar and takes inspiration from him ,we also see more constructive State CMs like Orissas sri Biju Patnaik ,sri Nitishji of Bihar

with Divisive ,popular  politics ,where are we headed ? yes we do not like Corruption ,but we also do not want to see Divisive and Popular based politics play their part ?

i)we have seen JANLOKPal sidelined

ii)we are seeing increasingly divisive politics play ,BJP started all with a public statement that it will not endorse Congress candidate as President ,that has kick started Cong vs BJP politics for even President

iii)NCTC - Loksatta party cadre ,we all know just like Liqour scams in AP ,even with terror it will be ordinary indians on mumbai local trains who will pay with their lives ,Indias economy will also be impacted as ,security threats will be issued by countries like Australia (ref before CWG 2010 games),US security bulletins in other cases

iv)JP Garu ,we also saw EVMs being made a big issue and you have to issue a press conference ,at that time not to drag election comission into murky political parties ,to be fair ,all recent elections in states like Punjab ,UP ,GOA AND Manipur etc showed that there is no Congress manipulation of EVMs as alleged ,that has also been proved in Cong ruled AP ,where by elections BJP won a seat in telangana

 

Sri JP garu ,why this Divisive ,popular ,self moral defined mob like politics is taking shape

Where are we headed I am hoping what if

i)Loksatta party is a National Party and an opposition party in Parialment imagine how much constructive the politics will be?

ii)Imagine if we had a few more Sri Nitishjis ,a few more Sri Biju Patnaiks etc

Indian politics will be much better ,while we all lament Corruption scandals that happened with the Govt of Day ,we are also disturbed by team anna statements on all issues like PMOs office ,comments on Mps and slapping politicians etc

I have been disappointed by such loose talk and unnecessary meddling with all other issues in politics

I am not seeing any Constructive politics but divisive politics and mob based mentality

Iam deeply disturbed that NCTC is sidelined with self made egos between

Centre and States ,muddy politics ,whose lives are in line of fire should there be a terror strike

praveen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Hats off JP Sir
May-01-2012

JP Sir,

 

You are the source of inspiration to lot of youth, NRIs like me in abroad. I daily check your news and your website for all the updates, events, programs. We all sick and tired of sick and tired corrupted politicians. You are the hope, you are the future to all of us. We all with you. Please raise the bar higher and higher.

 

Thanks,

Praveen

Chicago

Guest
@lokpal vs Corruption
Apr-28-2012

Dear loksatta party  cadre

while we indians debated how half baked  janlokpal bill is ,how it is not a magic bullet ,how it alone will solve corruption which is natural in a democratic society

Indian news says Baguru laxman jailed for 4 years as of today

i)is it a tit for tat game of congress vs bjp as bofors resurfaced

ii)is it always popular politics ,what is achieved by jailing laxman ,will it change the status quo as a system

iii)as you are aware  real estate sacms ,liqour scams,mining scams have had happened in ap,goa,karnataka ,jharkhand etc ,all thousands of crores

iv)NEW DELHI it seems is now deeply polarised as BJP and its camp vs Congress and its camp ,just like AP in recent times was a playground of TDP vs Congress ,many party workers were killed with poll bound violence ,elimination of opposition candiadtes ,revenge clamflouged in a political color .

To me NEW DELHI  is minus violence but full of camp based (media it seems also looks as camp based)

they say tehelka offered rupees one lakh that too as a sting operation ,yes he accepted it is wrong thing to do but is he alone

apart from his background ,is justice served equitably ? i do not think so ,why not change the system get it to equal footing ,then make it clear penalities and punishments can happen ,for that whole country galvanised as one with TEAM ANNA ,while we debated a lot ,we did not achieve the bill

I would be more happy if we could

i)get janlokpal bill passed

ii)electrol reforms passed

iii)police reforms done

iv)National judicial commission

none of the above have had happened ,at all Let us get the above ,make democracy vibrant and better on an equal footing let us impart justice

 

 

Guest
@National security
Apr-27-2012

Dear loksatta part cadre and respected part leaders

----

while we are in SOUTH INDIA and we just hear border skirmishes,J AND K incurisons and other such news at the borders

we again hear popular political statements against certain state govts ,recently we have launched(ISRO) ,RISAT satellite

ii)Home ministry has set up National centre

next is how can all political parties ,state CMS etc attend periodic briefs at NEW DELHI or other cities (just like we host PBD diwas) to get the briefs from our Intelligence

how can we make politicians ,state cms to put aside politics and come together for NATIONAL SECURITY matters

can we also propose better facilities ,traing ,technical gear and housing allowance for the BSF jawans ,border police stations etc

all have to come together ,to keep the Nation safe ,so can LOKSATTA cordinate t get all political parties leaders to come together

 

 

 

Rama Mohana Rao Anne
@Moaist issue
Apr-24-2012

Dr JP Narayan Garu

Moaists /Naxals issue is in the news ,in the past ,two ex Cms of ap attempted to solve it late sri NTR and late sri YSR

How can we permanently solve the issue ?what are the solutions?I recently noticed you met CPI regarding the Proprtionate election system reforms ,will left ,loksatta ,and mainstream political parties find solutions

i)India has many upcoming Infra sect projects like Del-Mum industrial corridor ,metro rail etc all across the country

 

ii)can we rehabilitate the youth back with skilled training like ITI or diploma and give them jobs in the Infra sect

Can corporates ,ngos ,political parties all come together with concrete action to solve this

our respected PM sri Manmohan singhji has cited this as a very big security challenge ,if we solve this now it will better for us as a nation both productively and security wise

I feel it is complex issue ,but definetly possible to solve with all coming together industry ,political parties and ngos

certain vested interests might use this as Indias weak point and it will impact our security ,besides loosing our YOUTH

 

 

 

 

Subbadu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
My two cents
Apr-20-2012
These are the days when majority of the people watch a movie not to get entertained  but to create a opening day record, collections record etc for 'their hero'. Unfortunately, people of all types (educate/uneducated) have the same mind set. And these are the very same people that decide a governments fate. How many of us are surprised that loksatta is not getting its due.  How about trying/attempt to change the society from top bottom? What say guys
Rama Mohana Rao Anne
re:@Balance of the issues
Apr-19-2012

Resspected fellow Loksatta Cadre

 

I have followed the session of Question and Answers with Poeple for Loksatta ,with reference to that and in general with other issues in Indian politics

i)Recently ,a regional outfit leader in Central India has issued a warning to another state CM and later made truce

 

ii)After the truce was made ,same regional outfits leader has issued a statement how certain state people were mistreated by another state people from South India

ii)Just a day or two ago ,a regional south indian based political party leader has realised the popular political mood and issued a statement about a certain issue that originates in an Island nation

Question is Is politics swayed by popular sentiments and moods .Also it seems increasingly there is a mob mentality politics ,where an opinion is mooted and later mobilized with emotional blackmail and

intimidation (stroking fear) into a larger OPINION

 

INDIA already being a diverse and large populace country ,Major political parties should realize or byt this time should have realized from

i)Kashmir issue

ii)Punjab unrest ( a decade ago)

iii)ULFA in Assam

Then there is so called Red Corridors that stretch across a few states of India

Both National Parties - Congress and BJP should have learnt enough from the above ,hopefully all regional parties should have learnt their lessons as well

so given the above ,Major political parties of India should realise ,that if they sway to popular mood and emotions and cling to power and try to solve issues ,with divisions ,tommorow these divisions can become bigger as well

so how do we balance as  a Nation ,with UNITY at the same time solve our differences and problems keeping National interets intact ,at the same maintaining PEACE AND HARMONY

I feel there is a huge fear ,that a few who differ the opinion or point otherwise ,remain silent not to be sidelined politically or villified for the same as political sentiments and emotions are too high

 

 

 

 

 

 

 

Ashwin Rao
మన పిల్లలకి కూడా ఇదేనా...?
Apr-17-2012
మన లాగే మన పిల్లలు కూడా ఈ కులగజ్జి, మతవిద్వేషాలు, అవినీతి లతో కూడిన సమాజం లోనే బ్రతకాలా? వాళ్లకి మెరుగైన సమాజం ఇవ్వలేమా...?
Lakshman This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Life
Apr-15-2012
Its more than 11 Years TRS formed and till date not even a single day all political parties in Telangana come together without utilizing Telangana for self benefits though people showed their unity by the votes in the bi - elections. Then how can they serve people after dividing. Its the same story fight for the seat in other way. And today what happend to the unity of  Telangna in OU. How long peopel & political parties have to say we go with Udyamam and we have a good track record for years. My point is as long as people keep electing parties which use caste, religion, region, corruption for the power people have to fight and bad thing loosing life for those people and a sort of punishment top the Parents, friends , near and dear with suicides. Please stop such things, awake, realise and lets pass the bright atmosphere to coming generations.
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 273